Fiscaalvoordelige bedrijfsfietsen

Tot voor kort was er weinig duidelijkheid rond de types fietsen die in aanmerking kwamen voor een voordelig fiscaal “regime”. Stads- en hybridefietsen kwamen in aanmerking voor een vrijstelling van het Voordeel Alle Aard, koersfietsen, mountainbikes en elektrische fietsen met trapondersteuning dan weer niet.

Dankzij een wetswijziging geldt deze fiscale gunstregeling  vanaf inkomstenjaar 2017 voor alle fietsen.

Read More

Uw KBO-inschrijving

Vooraleer uw onderneming economische activiteiten mag ontwikkelen dient u zich in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Het is een centraal register waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden worden verwerkt.

Deze gegevens worden verspreid naar de verschillende overheidsdiensten. Bij de inschrijving ontvangt u een ondernemingsnummer dat u wettelijk verplicht bent te gebruiken. U geeft op dat moment ook aan welke activiteiten zullen worden ontwikkeld. Men kan online de publieke gegevens van elke geregistreerde onderneming en vestigingseenheid in de KBO raadplegen.

Wat kunnen nu juist de gevolgen zijn van een incorrecte inschrijving?

Read More

De spelregels bij cadeaubonnen

Bij het opstellen van een cadeaubon zijn er wettelijk gezien niet echt verplichte vermeldingen. Onlangs werden enkele bedrijven echter aangesproken door minister Peeters omdat hun cadeaubonnen een te korte geldigheidsperiode hadden voorzien.

Is er dan een minimumtermijn? Waar dient u nog zoal op te letten?

Read More

Taalwetgeving facturen

Eerder dit jaar veranderde de wetgeving rond het aanbieden van facturen in verschillende talen.

Is er voor u iets gewijzigd?

Read More

BTW en voorschotten

De BTW-belastingplichtigen die gehouden zijn aan een kwartaalaangifte zullen vanaf 2017 niet langer BTW voorschotten dienen te betalen.

 

Read More

De begrotingsmaatregelen 2016

De begrotingsonderhandelingen werden een harde noot om kraken.  Uiteindelijk heeft de regering akkoord gevonden over de begroting 2016.  De begrotingsinspanning van 3,006 miljard wordt gevuld door maatregelen die voor 70% uit besparingen bestaan, voor 20% uit nieuwe inkomsten (lees belastingen) en voor 10% uit de post “diversen”.

De verwachte hervorming van de vennootschapsbelasting, de meerwaardebelasting op aandelen en de mobilisering van de spaargelden voor steun aan KMO’s en starters werden losgekoppeld van de begroting.  De regering zal deze dossiers “verder onderzoeken”.

Hierna geven wij een bondig overzicht van de meest in het oog springende maatregelen.

Read More

Studentenarbeid

Nu de zomer er is, zijn veel studenten op zoek naar een studentenjob. Niet alleen voor de student in kwestie is dit een zoektocht, ook voor de ouders levert de studentenjob enkele vragen op.

Read More

Ontdek het Tributa klantenportaal

Met ons nieuw klantenportaal kan jij als Tributa klant vanaf 1 mei je dossier online raadplegen. Er is een boekhouding, fiscaal en dossier gedeelte. Het is ook mogelijk om via de toevoeging van een betalende module rechtstreeks in dit portaal facturen op te maken. 

Read More

De nieuwe facturatie regeling

Je facturen correct en op tijd opstellen wordt in de nieuwe facturatie regeling, die inwerking treed op 1 januari 2016, belangrijker dan ooit. Een slecht opgestelde factuur kan de uitreiker een boete opleveren en de ontvanger verliest zijn recht op aftrek van BTW.

Read More